تألیف دکتر محمد چوپانی(امین فرد)، فرماندار اسبق شهرستان نقده(سولدوز)

منبع:وبسایت دکتر محمدی

 

((به نام آن که جان را فکرت آموخت                چراغ دل به نور جان بر افروخت))

                                                                      (شیخ محمود شبستری)

پس از گذشت بیش از سه سال از حوادث تلخ و تأسف بار خرداد ۱۳۸۵ سولدوز، محمد چوپانی (امین فرد) فرماندار وقت نقده که سوء تدبیر و عدم توانایی وی در مهار بحران ورد زبان خرد و کلان، پیر و جوان و مردان و زنان سرفراز گردیده، به منظور تطهیر خویشتن، همفکران و یاران گرمابه و گلستان خود و تشویه چهره ی فعالان فرهنگی و تشویش اذهان عمومی با توسل به دروغ و تهمت به قلب واقعیت و کتمان حقیقت پرداخته و عمق غرض  ورزی و کینه توزی خود را با چاپ و توزیع کتابی؟!! تحت عنوان ((گزارش مشروح حوادث خرداد ۱۳۸۵ نقده و تحلیل فقهی-سیاسی آن)) نمایان ساخته و مذبوحانه کوشیده است با جعل حقایق و تحریف حوادث و با فرافکنی و تیره ساختن چشمه سار زلال حقیقت، پرتو فروزان خورشید واقعیت را در پس ابرهای تیره و تار دروغ و افترا پنهان سازد و خود را خازن مطلق گنجینه ی حق و حقیقت و کلیددار خزینه ی صدق و معرفت نشان دهد؛ غافل از اینکه با استدلال توهمی و تمسک به بهتان و مشتی دروغ و با ذبح صداقت و حقیقت در مسلخ اکاذیب و مذبح یاوه سرایی و با قلب واقعیت حوادث، هرگز نمی توان گناهکاران را بی گناه و بی گناهان را گناهکار جلوه داد.